Modelářství.cz

Modelářství.cz

Webový rozcestník


Přidání odkazu

Vyplňte laskavě všechny rubriky, jinak nebude váš odkaz zařazen.

Tento seznam je určen výhradně pro stránky s modelářskou tématikou v češtině a slovenštině.

Stránku laskavě zadávejte pouze jednou, výjimečně zamhouřím oko nad jednou stránkou zařazenou do více kategorií (pokud nutno).

Než svoji stránku přidáte, zkuste se na ni podívat i jiným prohlížečem, než je MS Internet Explorer.

Jako provozovatel si vyhrazuji právo odstranit nevhodné záznamy. Nemám rád stránky anonymní a stránky, jejichž obsahem je ujištění, že se na jejich obsahu pracuje:- )

Vladimír Hadač

Název odkazu:
Adresa stránky:
Kategorie:
Popis stránek

Automobilové modelá?ství

Malá, ale zpravidla rychlá kola (68)

Kity, papír

Plastikové a papírové modely (47)

Letecké modelá?ství

Stránky pro letecké modeláře (189)

Leteckomodelá?ské firmy

Výroba, obchod, služby (162)

Leteckomodelá?ské kluby

Společenství leteckých modelářů (138)

Lodní modelá?ství

Stránky pro lodní modeláře (24)

Raketové modelá?ství

Nejrychleji nahoru! (8)

Zdroje

Materiály, nářadí atp. (30)

Železni?ní modelá?ství

Vše o kolejích a příslušenství (49)

Pokud zde narazíte na nefunkční odkaz, nebo potřebujete změnit údaje o vaší stránce, napište mi