Letecký modelář.cz
PETICE

Letecký modelář
PETICE

Petice za odložení platnosti
opatření Ministerstva dopravy ČR

Řízení letového provozu ČR, s. p., vydalo 22. května oběžník AIC C 13/08, obsahující Bezpečnostní opatření Ministerstva dopravy - odboru civilního letectví č. 2/2008. Jsem přesvědčen, že toto opatření by mohlo zásadním způsobem ohrozit letecké a raketové modelářství v České republice.

Vím o schůzce několika funkcionářů Klubu leteckých modelářů ČR, z níž vzešel dokument, požadující prostřednictvím Aeroklubu ČR některé úpravy v opatření - bohužel však nepříliš šťastně formulovaný, takže jejich uplatnění by dokonce mohlo přinést i zpřísnění restrikcí.

Podle mého přesvědčení je jedinou možností odložení platnosti opatření, vytvoření skutečně fungující a fundované skupiny pro jednání s příslušným odborem Ministerstva dopravy ČR a přípravu legislativy, vymezující modelářský provoz ve vzdušném prostoru ČR.

Připravil jsem proto následující petici:

Vážený pan
Ing. Jaromír ŠTOLC
ředitel odboru civilního letectví
Ministerstvo dopravy České republiky


Vážený pane řediteli,

v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním se na Vás obracím se žádostí o odložení účinnosti Bezpečnostního opatření Ministerstva dopravy - odboru civilního letectví č. 2/2008.

Nařízení zcela nešťastně slučuje dvě naprosto odlišné cílové skupiny: Jednoznačně komerční skupinu konstruktérů, výrobců a uživatelů bezpilotních létajících prostředků, s leteckými a raketovými modeláři. Druhou skupinu naprosto zásadním a těžko zdůvodnitelným způsobem omezuje až likviduje jak v rekreační, tak ve výkonnostní sportovní činnosti.

Zmíněný dokument zásadním způsobem mění stávající legislativní rámec činnosti leteckých a raketových modelářů, tedy nikoli nepočetné skupiny občanů-daňových poplatníků České republiky: Nevychází z ustanovení platných zákonných norem jak České republiky, tak Evropské unie, nerespektuje ani celosvětově uznávaný Sportovní řád Mezinárodní letecké federace FAI.

Jde o opatření kontraproduktivní, neboť některá jeho ustanovení prakticky není možné kontrolovat a tím pádem ani vymáhat, čímž jsou vytvořeny takřka ideální předpoklady pro jeho nerespektování.

Jak i z prvního odstavce textu opatření vyplývá, neměli modeláři možnost se na přípravě dokumentu podílet. Proto Vám nabízím spolupráci při vytvoření skupiny expertů, která by se fundovaně a aktivně podílela na přípravě legislativního rámce pro modelářský provoz ve vzdušném prostoru České republiky.

Vladimír Hadač

V Bystřici 5. června 2008


Podpis již připojili:

Podle zprávy iDnes naštěstí není tato petice již aktuální. Děkuji všem, kteří se připojili! Užívejte si radostí, které skýtá naše záliba! Létejte bezpečně!