Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

070603_vitezove

Aby mohli absolvovat finále, museli Ameri?ané i pozm?nit slo?ení dvojic. Ani to jim nezabránilo v p?edvedení p?kného a rychlého závodu, za který se odm?nili bublinkovou sprchou.

ZPĚT