Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

070603_teamusa

Na M?lník letos p?ijelo závodit osm Ameri?an?. Obsadili sedm prvních míst. Neuv??itelné. Navíc létali se soupravami Spektrum 7 DSM2 - zcela v pohod?. Jen se podivovali, pro? musejí odevzdávat vysíla?e do úschovny. Nezbylo jim v?ak ne? se podrobit platnému zn?ní Sportovního ?ádu FAI.

ZPĚT