Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

060521ILA_su29

MiG-29 s vektorováním tahu motoru dokázal i dva kotouly nazad za sebou a domnívám se, ?e jsem ho vid?l p?edvád?t i hv?zdu

ZPĚT