Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

060521ILA_eurohawk

Vidíte n?kde kabinu? Nem??ete - jde o maketu EuroHawk bezpilotního pr?zkumného aparátu o rozp?tí asi 30 metr?!

ZPĚT