Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

040207Zaunk

Fóglem roku nazvali u Simprop? droubou?ký dvouplo?ný elektrolet. Plánek modelu o rozp?tí 420 mm vy?el p?ed léty (tu?ím 20), tehdy ov?em slou?il k pohonu malý spalovací Cox. Omlazovací elektrifika?ní (Speed 300 s p?evodovkou 4:1) k?rou pro?el na jihu ?ech

ZPĚT