Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

040207BigLift

Vstupu na stánek Multiplex dominoval znovuvzk?í?ený a p?edev?ím zv?t?ený, zmodernizovaný a pronikav? elegantn?j?í víceú?elový model Big Lift, ur?ený pro benzínový motor a? 38 cm3

ZPĚT